1. Cách thêm vợ

Sau khi truy cập thành công vào hệ thống đã có thông tin thành viên “Chồng” . Nhấn chọn nút chức năng Thêm Thành Viên (+), hoặc biểu tượng hình người ở thẻ BÊN PHẢI để thêm thành viên vợ. Danh sách chức năng thêm vợ hiển thị 2 lựa chọn:

  • Thêm mới vợ
  • Thêm mới vợ từ danh sách
CÁCH THÊM VỢ- CHỒNG CHO THÀNH VIÊN TRONG PHẦN MỀM GIA PHẢ SỐ ĐẠI VIỆT

Thêm vợ từ thẻ thành viên

Screenshot 62 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Giao diên thêm vợ từ nút chức năng “Thêm thành viên” ở thẻ Chồng

1.1 Thêm mới vợ:

Nhấn chọn “Thêm mới vợ” hiển thị cửa sổ có các trường cho phép nhập thông tin chi tiết thành viên vợ.

Screenshot 45 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Cửa sổ Thêm Vợ cho thành viên

Sau khi nhập thông tin thành viên “Vợ” nhấn nút “Lưu” hệ thống hiển thị hộp thoại thông báo xác nhận “Bạn có muốn thêm vợ cho [Tên thành viên chồng] không?

Screenshot 46 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo xác nhận

+ Trường hợp muốn thêm: Nhấn nút “CÓ” => Giao diện hiển thị hộp thoại thông báo: ” Thêm mới thành viên thành công”

Screenshot 47 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo sau khi đã thêm thành công

Thực hiện nhấn nút “ĐÓNG” , cửa sổ “Thêm vợ” đóng lại, hiển thị thẻ vợ có các thông tin đã nhập như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất(nếu có), quê quán.

Screenshot 48 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Thẻ thành viên vợ sau khi thêm và lưu thành công

+ Trường hợp không thêm: Nhấn nút “KHÔNG” => Hộp thoại thông báo xác nhận đóng lại, hiển thị cửa sổ nhập thông tin thành viên vợ như ban đầu.

Screenshot 45 1 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Cửa sổ thêm thành viên vợ ban đầu

1.2 Thêm mới vợ từ danh sách:

Nhấn chọn “Thêm mới vợ” sẽ hiển thị bảng “Danh sách thành viên”. Từ bảng danh sách thành viên chọn thành viên đã nhập thông tin trước đó, nhấn nút “Lưu”

Screenshot 51 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Cửa sổ danh sách chọn thành viên vợ

Sau khi nhấn nút “Lưu” hiển thị hộp thoại thông báo xác nhận “Bạn chắc chắn muốn thêm chồng/vợ cho thành viên không?”

Screenshot 52 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo xác nhận

+ Trường hợp muốn thêm: Nhấn nút “CÓ” => Màn hình hiển thị hộp thoại thông báo: ” Thêm thành công”

Screenshot 53 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo sau khi đã thêm thành công

Thực hiện nhấn nút “ĐÓNG” , cửa sổ “Thêm vợ” đóng lại, hiển thị thẻ vợ có các thông tin đã nhập như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất(nếu có), quê quán.

Screenshot 48 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Thẻ thành viên vợ sau khi thêm và lưu thành công

+ Trường hợp không thêm: Nhấn nút “KHÔNG” => Hộp thoại thông báo xác nhận và bảng danh sách thành viên đóng lại. Hiển thị giao diện thẻ thành viên khi chưa thêm vợ ban đầu.

2. Cách thêm chồng

Sau khi truy cập thành công vào hệ thống đã có thông tin thành viên “Vợ”. Nhấn chọn nút chức năng Thêm Thành Viên (+), hoặc biểu tượng hình người ở thẻ BÊN TRÁI để thêm thành viên chồng. Danh sách chức năng thêm chồng hiển thị 2 lựa chọn:

  • Thêm mới chồng
  • Thêm mới chồng từ danh sách
Screenshot 56 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Thêm vợ ở giao diên Xây dựng phả hệ

2.1 Thêm mới chồng:

Nhấn chọn “Thêm mới chồng” hiển thị cửa sổ có các trường cho phép nhập thông tin chi tiết thành viên chồng.

Screenshot 57 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Cửa sổ Thêm Vợ cho thành viên

Sau khi nhập thông tin thành viên “Chồng” nhấn nút “Lưu” hệ thống hiển thị hộp thoại thông báo xác nhận có muốn thêm hay không.

Screenshot 58 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo xác nhận

+ Trường hợp muốn thêm: Nhấn nút “CÓ” => Giao diện hiển thị hộp thoại thông báo thêm thành công.

Screenshot 47 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo sau khi đã thêm thành công

Thực hiện nhấn nút “ĐÓNG” , cửa sổ “Thêm vợ” đóng lại, hiển thị thẻ vợ có các thông tin đã nhập như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất(nếu có), quê quán.

Screenshot 59 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Thẻ thành viên vợ sau khi thêm và lưu thành công

+ Trường hợp không muốn thêm: Nhấn nút “KHÔNG” => Hộp thoại thông báo xác nhận đóng lại, hiển thị cửa sổ nhập thông tin thành viên vợ như ban đầu.

2.2 Thêm mới chồng từ danh sách:

Nhấn chọn “Thêm mới vợ” sẽ hiển thị bảng “Danh sách thành viên”. Từ bảng danh sách thành viên chọn thành viên đã nhập thông tin trước đó, nhấn nút “Lưu”

Screenshot 51 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Cửa sổ danh sách chọn thành viên vợ

Sau khi nhấn nút “Lưu” hiển thị hộp thoại thông báo xác nhận có muốn thêm quan hệ vợ chồng cho thành viên hay không.

Screenshot 52 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo xác nhận

+ Trường hợp muốn thêm: Nhấn nút “CÓ” => Giao diện hiển thị hộp thoại thông báo ” Thêm thành công”

Screenshot 53 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo sau khi đã thêm thành công

Thực hiện nhấn nút “ĐÓNG” , cửa sổ “Thêm chồng” đóng lại, hiển thị thẻ vợ có các thông tin đã nhập như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất (nếu có), quê quán.

Screenshot 59 1 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Thẻ thành viên vợ/chồng sau khi có thông tin

+ Trường hợp không thêm: Nhấn nút “KHÔNG” => Hộp thoại thông báo xác nhận và bảng danh sách thành viên đóng lại.

Screenshot 60 1 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Giao diện thẻ thành viên vợ/chồng

Thông tin đặt hàng:

Địa chỉ : Phòng 1209, tòa nhà Trinity Số 145, Đường Hồ Mễ Trì, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Số điện thoại : 0979338811

Email: hotro@giaphadaiviet.com

Website: https://giaphaso.com

Ngoài phần mềm Gia phả số Đại việt công ty cung cấp phần mềm offline phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Quý khách có thể dùng thử phần mềm

Gia phả Đại việt Offline tại website: https://phanmem.giaphadaiviet.com

Quản lý gia phả Offline tại website: https://giapha.akb.com.vn

Bài viết có thể bạn quan tâm:

CÁCH HỦY QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN

CÁCH LÂY LẠI MẬT KHẨU

CÁCH THÊM CHA MẸ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIAO DIỆN TRANG CHỦ GIA PHẢ SỐ ĐẠI VIỆT TRỰC TUYẾN

ƯU ĐIỂM – TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM GIA PHẢ SỐ ĐẠI VIỆT TRỰC TUYẾN LÀ GÌ?