Sau khi truy câp thành công vào hệ thống, ở thẻ thành viên chính Nam/Nữ giao diện màn hình “Xây dựng phả hệ”, nhấn vào nút chức năng “Hủy quan hệ”, hiển thị 2 chức năng hủy:

CÁCH HỦY QUAN HỆ THÀNH VIÊN CHA/MẸ-CON, VỢ- CHỒNG NHƯ THẾ NÀO

Nút chức năng “Hủy” ở thẻ thành viên chính ( Nam thẻ bên trái, Nữ thẻ bên phải)

1. Hủy quan hệ Cha/Mẹ ( Chỉ hiển thị khi thành viên được chọn có Cha/Mẹ)

Nhấn vào nút chức năng “Hủy quan hệ cha mẹ hiện tại” ở chức năng “Hủy quan hệ” hiển thị hộp thoại thông báo như bên dưới:

Screenshot 98 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Thông báo xác nhận hủy

  • Trường hợp không muốn: Nhấn nút “KHÔNG” => Hộp thoại xác nhận hủy đóng lại.
  • Trường hợp muốn hủy : Nhấn nút “CÓ” => Hiển thị hộp thoại thông báo đã hủy thành công, nhấn nút “Đóng” trên hộp thoại thông báo, hệ thống điều hướng về giao diện cây phả hệ không còn mối quan hệ Cha/Mẹ- Con.
Screenshot 100 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo hủy thành công

Screenshot 101 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Vùng hiển thị thẻ thành viên sau khi đã Hủy thành công

2. Hủy quan hệ Vợ Chồng (Chỉ hiển thị thành viên được chọn có Vợ/Chồng)

Screenshot 97 2 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Nút chức năng “Hủy” ở thẻ thành viên chính ( Nam thẻ bên trái, Nữ thẻ bên phải)

Nhấn vào nút chức năng “Hủy quan hệ vợ chồng” ở chức năng “Hủy quan hệ” hiển thị hộp thoại thông báo như bên dưới:

Screenshot 102 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Thông báo xác nhận hủy

  • Trường hợp muốn không muốn: Nhấn nút “KHÔNG” => Hộp thoại xác nhận hủy đóng lại.
  • Trường hợp muốn hủy : Nhấn nút “CÓ” => Hiển thị hộp thoại thông báo đã hủy thành công, sau đó nhấn nút “Đóng” trên hộp thoại thông báo, hệ thống sẽ điều hướng về giao diện cây phả hệ không còn mối quan hệ Vợ- Chồng.
Screenshot 100 1 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo hủy thành công

Screenshot 103 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Thẻ thành viên Vợ-Chồng không hiển thị thông tin Vợ/Chồng được hủy

3. Cách hủy quan hệ Con

Có 2 cách hủy quan hệ Con

Cách 1: Hủy từ nút chức năng hủy ở thẻ thành viên chính( Cha/Mẹ)

Screenshot 104 1 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Nút chức năng “Hủy” ở thẻ thành viên con

Nhấn vào nút “Hủy” ở thẻ thành viên con (bên dưới thẻ thành viên chính), hiển thị hộp thoại thông báo xác nhận hủy như bên dưới

Screenshot 105 1 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Thông báo xác nhận hủy

  • Trường hợp không muốn hủy: Nhấn nút “KHÔNG” => Hộp thoại xác nhận hủy đóng lại.
  • Trường hợp muốn hủy : Nhấn nút “CÓ” => Hiển thị hộp thoại thông báo đã hủy thành công, nhấn nút “Đóng” trên hộp thoại thông báo, hệ thống điều hướng về giao diện cây phả hệ không còn mối quan hệ Con với Cha/Mẹ hiện tại.
Screenshot 100 2 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo hủy thành công

Screenshot 107 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Vùng hiển thị thông tin con không còn hiển thị thông tin

Cách 2: Hủy từ danh sách con của thành viên:

Screenshot 108 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Ở mục hiển thị “Quan hệ gia đình” nhấn chọn vào mục con, hiển thị danh sách con của thành viên được chọn như ảnh bên dưới:

Lưu ý: Nếu thành viên được chọn từ thẻ chính Nam sẽ hiển thị hộp thoại “Chọn Mẹ” khi người Nam có từ 2 vợ trở lên

Nếu thành viên được chọn từ thẻ chính Nữ sẽ hiển thị hộp thoại “Chọn Cha” khi người Nữ có từ 2 chồng trở lên.

Screenshot 111 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Thực hiện chọn thành viên Con muốn hủy, nhấn nút hủy hình tròn màu đỏ tương ứng thành viên được chọn, hiển thị hộp thoại thông báo các nhận hủy như ảnh bên dưới:

Screenshot 113 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo xác nhận

  • Trường hợp không muốn hủy: Nhấn nút “KHÔNG” => Hộp thoại xác nhận hủy đóng lại.
  • Trường hợp muốn hủy : Nhấn nút “CÓ” => Hiển thị hộp thoại thông báo đã hủy thành công, nhấn nút “Đóng” trên hộp thoại thông báo, hệ thống điều hướng về giao diện cây phả hệ không còn mối quan hệ Con với Cha/Mẹ hiện tại.
Screenshot 114 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Hộp thoại thông báo hủy thành công

Screenshot 116 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Danh sách con hiển thị đã xóa thành viên vừa hủy khỏi danh sách

Thông tin đặt hàng:

Địa chỉ : Phòng 1209, tòa Trinity Số 145, Đường Hồ Mễ Trì, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Số điện thoại : 0979338811

Email: hotro@giaphadaiviet.com

Website: https://giaphaso.com

Ngoài phần mềm Gia phả số Đại việt công ty cung cấp phần mềm offline phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Quý khách có thể dùng thử phần mềm:

Gia phả Đại việt Offline tại website: https://phanmem.giaphadaiviet.com

Quản lý gia phả Offline tại website: https://giapha.akb.com.vn

Bài viết có thể bạn quan tâm:

CÁCH LÂY LẠI MẬT KHẨU

CÁCH THÊM CHA MẸ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIAO DIỆN TRANG CHỦ GIA PHẢ SỐ ĐẠI VIỆT TRỰC TUYẾN

ƯU ĐIỂM – TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM GIA PHẢ SỐ ĐẠI VIỆT TRỰC TUYẾN LÀ GÌ?