CHỨC NĂNG PHẢ KÝ DÒNG HỌ TRONG PHẦN MỀM GIA PHẢ SỐ ĐẠI VIỆT TRỰC TUYẾN

I CHỨC NĂNG BÀI VIẾT PHẢ KÝ

CHỨC NĂNG PHẢ KÝ DÒNG HỌ TRONG PHẦN MỀM GIA PHẢ SỐ ĐẠI VIỆT TRỰC TUYẾN

ảnh minh hoạ: Chức năng phả ký dòng họ – chức năng bài viết phả ký

Chức năng bài viết phả ký chia làm 03 vùng

Vùng 1: Thêm Bài viết mới

Cách thêm bài viết mới:

 • Bước 1: Kích vào nút “+ Bài viết mới”
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin Tiêu đề , mô tả… thiết lập trạng thái của bài viết.
 • Bước 3: Kích vào nút “Chỉnh sửa bài viết”
 • Bước 4: Nhập nội dung chi tiết của bài viết
 • Bước 5: kích vào nút “lưu” để lưu nội dung
image 3 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

ảnh minh hoạ: Nút “Lưu” nội dung bài viết phả ký

Vùng 2: Danh sách các bài viết

Vùng này hiển thị tất cả các bài viết bao gồm tiêu đề, mô tả và ảnh đại diện.

Tại vùng danh sách bài viết có thể thiết lập trạng thái của bài viết như bài viết được yêu thích (hình trái tim), bài viết được công khai (hình địa cầu), bài viết nổi bật (hình lá cờ), bài viết hoàn thành (hình trang vở).

Kích vào bài viết để chỉnh sửa nội dung bài viết

Vùng 3: Thống kê các bài viết

Tổng số bài viết đã viết. Trạng thái các bài viết được công khai, nổi bật, yêu thích

II CHỨC NĂNG ALBUM DÒNG HỌ

Slide3 1 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Ảnh minh hoạ: Chức năng Phả ký dòng họ – Album dòng họ – Gia phả số Đại Việt trực tuyến

Tại chức năng này dùng để thêm album của dòng họ, gia đình

Cách thêm album dòng họ

 • Bước 1: Kích vào nút “+ Tạo album”
 • Bước 2: Nhập tên album, mô tả album
 • Bước 3: Kích vào nút “Lưu” để lưu album vừa tạo

Cách thêm ảnh vào album dòng họ

 • Bước 1: Chọn album cần thêm ảnh
 • Bước 2: Kích vào nút “+ thêm” thêm ảnh vào album
 • Bước 3: Kích vào nút “+ Thêm” chọn ảnh thêm vào album
 • Bước 4: Kích nút “Lưu” để lưu ảnh vào album
image 4 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

ảnh minh hoạ : Lưu ảnh vào album dòng họ đã tạo

III CHỨC NĂNG TƯ LIỆU DÒNG HỌ

Slide4 1 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Ảnh minh hoạ: Chức năng Phả ký – Thêm tư liệu dòng họ – Gia phả số Đại Việt trực tuyến

Tại chức năng này có thể tìm kiếm các tài liệu của dòng họ đã được tải lên theo tên. Thêm các tài liệu cần lưu giữ chia sẻ, sửa, xoá các tài liệu.

Cách thêm tài liệu dòng họ

 • Bước 1: kích vào nút “+ Thêm tài liệu”
 • Bước 2: Kích vào nút “Chọn file” để chọn tài liệu dòng họ cần đưa lên
 • Bước 3: Đặt tên và viết mô tả của tài liệu vừa đưa lên.
 • Bước 4: Kích nút “Lưu” để lưu tài liệu.
image 5 Gia Phả Số Đại Việt Trực Tuyến Gia Phả của người Việt

Ảnh minh hoạ: Đưa tài liệu của dòng họ lên phần mềm Gia phả số Đại Việt trực tuyến

Cách xoá tài liệu đã đưa lên phần mềm Gia phả số Đại Việt trực tuyến

 • Bước 1: Chọn tài liệu cần xoá
 • Bước 2: Kích vào nút “Xoá”
 • Bước 3: hiển thị một cửa sổ nhỏ “Bạn có muốn xoá tài liệu này không?” chọn ” Có ” để xoá tài liệu.

Đăng ký mua hàng và tham khảo các bài viết HDSD khác trên website: https://giaphaso.com

Ngoài phần mềm Gia phả số Đại việt Trực tuyến Công ty cung cấp các phần mềm offline giúp các dòng họ quản lý gia phả một cách thuận thiện, tiết kiệm…

Link tham khảo

Gia Phả Đại Việt 

Phần mềm quản lý gia
phả

Địa chỉ : Toà nhà Trinity Số 145 đường Hồ Mễ Trì, Phường Nhân Chính, Quận Thanh xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: (+84) 243 7877 529